Политика за поверителност и условия за исползване

Updated: октомври 7, 2022

Политика за конфиденциалност и бисквитки

На https://bestnetentcasino.info („bestnetentcasino.info“, „ние“, „нас“) обработваме личните данни за клиентите и посетителите на нашите уебсайтове („вие“). Полагаме усилия да боравим внимателно с вашите данни, да ги пазим и да спазваме законите за защита на данните.

Как работи тази Политика

Целта на тази Политика е да обясни кога, защо и как обработваме информацията, която може да се отнася до вас („лични данни“). Тя също така предоставя важна информация за вашите законови права. Настоящата Политика не е предназначена да отменя условията, на който и да е договор, който имате с нас, нито правата, които можете да имате съгласно законите за защита на данните.

Кой е отговорен за грижите за вашите данни

Трябва да знаете, че въпреки че основно ние сме отговорни за грижите за вашите данни, информацията може да се съхранява в бази данни, до които имат достъп други компании. При достъпа до вашите данни всички те ще спазват стандартите, посочени в настоящата Политика.

Какви лични данни обработваме

Можем да обработваме следните лични данни за вас:

 • Име
 • Дата на раждане
 • Имейл адрес
 • Парола
 • IP адрес
 • Данни за местоположението
 • Използване на уебсайта
 • Пол
 • Възраст
 • Професия
 • Лични предпочитания и мнения

За какво използваме вашите данни и кога ги обработваме

bestnetentcasino.info ще събира информация директно от вас, когато използвате нашите услуги или посещавате нашите уебсайтове.

Ние използваме вашите данни, за:

 • да изпращаме промоционални имейли, свързани с продукти и услуги.
 • да анализираме информацията в нашите системи и бази данни, за да подобрим начина, по който управляваме бизнеса и уебсайтове си в съответствие с предпочитанията на потребителите, за да им предоставим по-добри услуги и незабравими изживявания.
 • подобряване и насочване на рекламите, които получавате от нас.
 • да ви регистрираме за чат форуми или групи, ако предоставим такива, в които можете да публикувате своите коментари.
 • да изпълним или упражним някое от нашите законови задължения или права.

С кого споделяме вашите лични данни

Работим с много трети страни, които ни помагат да управляваме бизнеса си и да предоставяме услуги. От време на време тези трети страни може да имат нужда от достъп до вашите данни:

 • Нашият доставчик на пощенски приложения Aweber Systems, Inc., базиран в САЩ, който е сертифициран с Privacy Shield, както може да видите тук, и обработва лични данни от наше име.
 • Нашият доставчик на плъгини и хост Joomla.com обработва лични данни от наше име.
 • Нашият доставчик на хостинг услуги cloudflare.com обработва лични данни от наше име.
 • Нашите доставчици на аналитични услуги (като Google, Hotjar и VWO), които обработват лични данни за своите цели като администратори на данни. Моля, направете справка с нашата Политика за бисквитките в Приложението по-долу, за да разберете как можете да предотвратите достъпа на доставчиците на аналитични услуги до вашите лични данни.
 • Доставчиците на услуги или обработващи данни, които обработват вашите лични данни по наше нареждане, например облачни услуги.
 • Ако сме задължени да разкрием информация, за да спазим законово задължение или да защитим интересите или сигурността си.
 • В случай, че продаваме, купуваме или реорганизираме бизнес или активи или ако нашите активи бъдат придобити от трета страна, включително от потенциални продавачи или купувачи.
Международни трансфери
 • Международни трансфери означава, че личните данни се прехвърлят в държава извън Европейския съюз.
 • Както е посочено по-горе, можем да разрешим достъп до вашите данни на трети страни, които може да се намират извън Европейския съюз.
 • Можем също да разкрием вашите данни, ако получим правно или регулаторно искане от чуждестранен правоприлагащ орган извън Европейския съюз.
 • Винаги ще предприемам стъпки, за да гарантираме, че всеки международен трансфер на информация се управлява така, че да защити вашите права и интереси. Всички искания за информация, които получаваме от правоприлагащи или регулаторни органи, ще бъдат внимателно проверени, преди да бъдат разкрити лични данни.
Директен маркетинг
 • Ще използваме вашите данни, за да ви изпращаме директни маркетингови съобщения относно продукти и услуги, които предлагаме ние и нашите партньори, например онлайн казина, спортни залагания и финансови услуги. Това може да бъде под формата на имейл или целеви онлайн реклами.
 • В някои случаи обработката на личните ви данни за маркетингови цели се основава на нашите законни интереси (вж. по-горе). Когато това се изисква по закон, то ще се основава на вашето съгласие.
 • По всяко време имате право да откажете по-нататъшен директен маркетинг. Можете да използвате връзката за отказ, която се намира във всички съобщения за директен маркетинг или да се свържете с нас.
 • Предприемаме стъпки за ограничаване на директния маркетинг до разумно и пропорционално ниво и за изпращане на съобщения, които смятаме, че могат да представляват интерес или да са от значение за вас, въз основа на информацията, която имаме за вас.

Колко дълго съхраняваме личните ви данни

 • Ще съхраняваме вашите данни толкова дълго, колкото е разумно необходимо за целите, изброени в тази Политика.
 • При някои обстоятелства съхраняваме личните ви данни за определен период, за да изпълним например правни, данъчни или счетоводни изисквания.
 • Поддържаме политика за съхранение на личните данни, за които се грижим. Когато личните ви данни вече не са необходими, ние ви гарантираме, че те ще бъдат изтрити по сигурен начин или направени анонимни.

Какви са правата ви

Моля, обърнете внимание на следното, ако желаете да упражните правата си!

Можете да поискате от нас:

 • да потвърдим дали обработваме вашите данни.
 • да ви дадем копие от тези данни.
 • да ви предоставим друга информация за вашите данни, например какви данни имаме, за какво ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги прехвърляме извън ЕС и как ги защитаваме.

Колко време ги съхраняваме, какви права имате, как можете да подадете жалба, откъде сме получили вашите данни и дали сме извършили автоматизирано вземане на решения или профилиране, доколкото тази информация вече не ви е била предоставена в тази Политика.

Коригиране. Можете да поискате от нас да коригираме неточни лични данни. Може да се опитаме да проверим точността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване. Можете да поискате от нас да изтрием данните ви, но само когато:

 • вече не са необходими за целите, за които са били събрани.
 • или сте оттеглили съгласието си (когато обработката се основава на съгласие).
 • или след успешно упражнено право на възражение (вж. „Възражение“ по-долу).
 • или са обработени незаконосъобразно.
 • или да спазим правно задължение.

Не сме длъжни да изпълним искането ви за изтриване на личните ви данни, ако обработката на данните ви е необходима:

 • за спазване на законово задължение.
 • или за установяване, упражняване или защита на правни искове.
 • съществуват и някои други обстоятелства, при които не сме длъжни да изпълним искането ви за изтриване, въпреки че тези две са най-вероятните обстоятелства, при които бихме отказали това искане.

Ограничаване. Можете да поискате от нас да ограничим (т.е. да запазим, но да не използваме) вашите данни, но само когато:

 • точността им е оспорена (вж. Коригиране), за да ни позволи да проверим точността им.
 • или обработката е незаконна, но не искате тя да бъде изтрита.
 • или те вече не са необходими за целите, за които са събрани, но все пак са ни необходими за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
 • или сте упражнили правото си на възражение и проверката на наложителните основания е в ход.

Можем да продължим да използваме данните ви след искане за ограничаване, когато:

 • имаме вашето съгласие.
 • или за установяване, упражняване или защита на правни претенции.
 • или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице.

Преносимост. Можете да поискате от нас да ви предоставим вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате да ги прехвърлите директно на друг администратор на данни, но във всеки случай само когато:

 • обработката се основава на вашето съгласие или изпълнението на договор с вас и тя се извършва с автоматични средства.

Възражение. Можете да възразите срещу всяко обработване на вашите данни, което има за правно основание нашите законни интереси, ако смятате, че вашите основни права и свободи имат преимущество пред нашите законни интереси.

 • Имаме възможност да докажем, че имаме убедителни легитимни интереси, които имат предимство пред вашите права и свободи.
 • Международни трансфери. Можете да поискате да получите копие или препратка към гаранциите, при които вашите данни се прехвърлят извън Европейското икономическо пространство.
 • Можем да редактираме споразумения за прехвърляне на данни или свързани с тях документи (т.е. определена неясна информация, съдържаща се в тези документи) от съображения за търговска поверителност.
 • Надзорен орган. Имате право да подадете жалба до компетентния местен надзорен орган относно обработката на вашите данни от наша страна.
 • Молим ви, първо да се опитате да разрешите всички проблеми с нас, въпреки че имате право да се свържете с надзорния си орган по всяко време.

Повече информация за всяко от тези права можете да намерите в таблицата по-долу. За да упражните правата си, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до [email protected].

Политика за бисквитки

 • Използваме бисквитки, за да ви предложим пълен набор от функции, когато посещавате нашия уебсайт, да разпознаем вашите. предпочитанията и да направим използването на нашия сайт по-удобно и комфортно.
 • Какво представляват бисквитките? Бисквитката, пикселът или подобна технология е малък файл или информация, която се запазва на вашия компютър или устройство, когато посещавате уебсайта. Тя позволява на сайта да запомни действията и предпочитанията ви (като вход, език, размер на шрифта и други предпочитания за показване) за определен период от време, така че не се налага да ги въвеждате отново, когато се връщате в сайта или преминавате от една страница към друга.

Вашите възможности

 • Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласявате с използването и съхраняването на бисквитки на вашия компютър или устройство.
 • Като цяло можете да разглеждате нашия уебсайт без бисквитки, но някои части от сайта може да не работят правилно или навигацията да е по-бавна.
 • Ако не желаете бисквитките да се съхраняват на вашия компютър или устройство, можете да деактивирате съответната опция в системните настройки на вашия браузър. Можете също така да изтриете съхранените бисквитки в системните настройки на вашия браузър по всяко време.
 • Повече информация за това как да деактивирате или изтриете бисквитките можете да намерите тук: https://www.aboutcookies.org/cookie-faq/. Въпреки това, моля, имайте предвид обаче, че ако не приемате бисквитки, това може да ограничи функционалността на нашите предложения.

Категории бисквитки

Ние използваме бисквитки за различни цели и с различни функции. Те са:

 • необходими в техническо отношение (техническа необходимост).
 • се съхраняват и се използват за определен период от време (продължителност на съхранението).
 • поставени и съхранявани от нас или трета страна (доставчик на бисквитки).

Техническа необходимост

Технически бисквитки:

 • Необходимост: Използваме определени бисквитки, защото те са строго необходими за правилното функциониране на уебсайта и неговите функции. Тези бисквитки автоматично се поставят на вашия компютър или устройство, когато влизате в уебсайта или до определена функция, освен ако не сте настроили браузъра си да ги отхвърля.
 • Не е необходимо: Бисквитките, които не са строго необходими, се поставят на вашия компютър или устройство, за да подобрят удобството и работата на нашия уебсайт или да запазят конкретни настройки, които сте направили. Използваме и бисквитки, които не са строго необходими в техническо отношение, за да получим информация за честотата на използване на определени области на нашия уебсайт, така че да можем да се адаптираме към вашите нужди и изисквания на по-целенасочена основа.

Продължителност на съхранението

 • Бисквитки за сесия: Някои бисквитки са необходими само за периода на сесията на уебсайта, така наречените „бисквитки за сесия“. Те ще бъдат изтрити или ще станат невалидни, веднага щом напуснете нашия уебсайт или текущата ви сесия изтече. Бисквитките за сесии се използват, например, за запазване на определена информация по време на сесията ви.
 • Постоянни бисквитки: Някои бисквитки се съхраняват за по-дълъг период от време. Например, те ни позволяват да ви разпознаем, когато по-късно отново влезете в нашия уебсайт, и да получим достъп до запаметените ви настройки. В резултат на това имате по-бърз достъп до уеб страници или по-голямо удобство, като например, не е необходимо да задавате отново определени опции, като например избрания от вас език. Постоянните бисквитки се изтриват автоматично след предварително определен период.
 • Бисквитки на поток: Тези бисквитки се използват за комуникация между вътрешните ни сървъри в рамките на нашата фирмена група. Те се поставят на вашия компютър или устройство, когато започнете да навигирате в уебсайта, и се изтриват след края на навигацията ви в уебсайта. Бисквитките на потока получават уникален идентификационен номер, но не ни позволяват да правим заключения относно действителния клиент или потребител.

Доставчици на бисквитки

 • Бисквитки на доставчика: Това са бисквитките, които се поставят от нас или от оператора на нашия уебсайт, който е упълномощен от нас.
 • Бисквитки на трети страни: Бисквитките на трети страни се съхраняват и използват от други организации или уебсайтове, например инструменти за уеб анализ. Външните доставчици могат също така да използват бисквитки за показване на реклами или за интегриране на съдържание от социални мрежи, като например социални плъгини. За допълнителна информация относно инструментите за уеб анализ и измерването на обхвата, моля, вижте по-долу в политиката за бисквитките.

Използване на бисквитки за уеб анализ и измерване на обхвата

Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва бисквитки, за да определи честотата на използване на определени области от нашия уебсайт и да идентифицира предпочитанията. Информацията за използването на този уебсайт от вас, генерирана от бисквитката (включително съкратения ви IP адрес), се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация, за да анализира използването на уебсайта от вас, да съставя за нас отчети за дейността на уебсайта и да извършва допълнителни услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет. Google може също да предава тази информация на трети страни, когато това се изисква от закона или доколкото трети страни обработват тези данни от името на Google.

Можете да деактивирате Google Analytics с помощта на добавка за браузър, ако не желаете да се извършва анализ на уебсайта. Можете да изтеглите добавката от тук: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=.

Тази добавка съхранява информация за отказ на вашето устройство, която служи за сравняване на деактивирането на Google Analytics. Моля, обърнете внимание, че този вид отказ води до деактивиране на Google Analytics само за устройството и браузъра, от които е активиран. Също така може да се наложи да го активирате отново, ако изтриете бисквитки от устройството си.

Мнения (0)
Добави своя оценка 0 хората гласували

Please rate*
Публикувай мнение
100 символи остават

Твоят отзив успешно изпратен
Добре
Up